Aflysning og deltagerfravær

Aflysning af undervisning
Ved underviserens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Såfremt undervisningen aflyses, gives erstatningsundervisning, normalt ved forlængelse af sæsonen, eller efter nærmere aftale på holdet. 
Hvis undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Hvis undervisningen/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Deltagerfravær
Er en deltager syg eller fraværende, erstattes timen ikke.
Afbud gives direkte til underviseren (se kontaktinfo under ‘Vores undervisere’).