Tilmelding og udmeldelse

TILMELDING
Tilmelding er bindende for hele den periode, du tilmelder dig.
Tilmeldingen til EFTERÅRET er åbent fra ca. 15. maj.
Tilmeldingen til FORÅRET er åbent fra ca. 15. november.
Vi sender mail til alle nuværende deltagere, når der er åbent for tilmelding.
Klik på ‘Tilmeldings-knappen’ på siden med det undervisningstilbud, du ønsker at gå til.
Derefter bliver du ledt hen på en sikker side, hvor du kan tilmelde dig.


UDMELDELSE
Tilmelding er bindende for hele den periode, du tilmelder dig.
Ved fraflytning eller længerevarende sygdom kan udmeldelse imødekommes mod dokumentation og kun skriftligt med én måneds varsel til den 1. i en måned.

Mundtlig udmeldelse og udmeldelse til læreren accepteres ikke.
Udmeldelse kan kun ske til kontoret, pr. post, i kontorets postkasse eller pr. mail til aftenskolen@musikhoejskolen.dk