Priser, betaling og rabat

Priser 2023/24 og 2024/25

FORÅR 24 forfaldsdato 02.01.24

EFTERÅR 24
forfaldsdato 15.08.24

Instrumental- og sangundervisning, HOLD*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

*) Hold: 2-3 deltagere i 50-75 minutter pr. uge.
Flere tider kan oprettes efter behov - kontakt læreren for at aftale nærmere.

2.730 kr.

2.870 kr.

Instrumental- og sangundervisning, SOLO*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

*) Solo: 25 minutter pr. uge.
Flere tider kan oprettes efter behov - kontakt læreren for at aftale nærmere.

3.590 kr. (rabat ikke mulig)

3.800 kr. (rabat ikke mulig)

Se i øvrigt priser under de enkelte holdbeskrivelser

  

 

 Ensembler og sammenspil for deltagere der allerede er tilmeldt instrumentalundervisning

Gratis

Halv pris


Sådan betaler du:
Beløb og betalingsID fremgår af en faktura, der automatisk mailes til dig straks efter tilmelding.
Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke modtager mailen.
Har du mistet mailen, kan vi sende en ny ved henvendelse til kontoret.
Alternativt kan du betale således: (kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre!) 
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543. Husk at anføre deltagerens navn.

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august eller førstkommende hverdag derefter
FORÅR senest 1. januar eller førstkommende hverdag derefter
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding, dog senest inden første undervisningsgang.

Nedsat betaling: (ikke til soloundervisning)
Der ydes nedsat betaling på 15% til følgende grupper med folkeregisteradresse i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Folke- og førtidspensionister
  • Efterlønsmodtagere
  • Registrerede arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på aftenskolen@musikhoejskolen.dk