Priser, betaling og rabat

Priser 2021/22

EFTERÅR 21
forfaldsdato 15.08.21

FORÅR 22
forfaldsdato 01.01.22

Instrumental- og sangundervisning, HOLD*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

2.650 kr.

2.650 kr.

Instrumental- og sangundervisning, SOLO*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

Consortgruppen
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

  800 kr.

800 kr.

Verdensmusikensemblet
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

1.550 kr.

1.550 kr.

Ensembledans
8 gange pr. semester, forlænges evt. efter aftale

  910 kr.

 910 kr.

Repetition
5 gange.

1.580 kr.

1.580 kr.

Tegnehold
12 gange pr. semester.

  910 kr.

  910 kr.

Malehold
12 gange pr. semester.

1.390 kr. 1.390 kr.

 

   

*) Hold: 2-3 deltagere i 50-75 minutter pr. uge. Solo: 25 minutter pr. uge.
Skriv gerne ønsker til dag og tidspunkt i bemærkningsfeltet på tilmeldingen. Flere tider kan oprettes efter behov.
Det endelige tidspunkt aftales med læreren inden start.

Sådan betaler du:
Med det betalingsID, mailet til dig i forbindelse med din tilmelding.
Har du mistet koden, kan du få en ny ved henvendelse til kontoret.
Alternativt kan du betale således: (kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre) 
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543. Husk at anføre deltagerens navn.

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august.
FORÅR senest 1. januar.
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding, dog senest inden første undervisningsgang.

Nedsat betaling: (ikke til soloundervisning)
Der ydes nedsat betaling på 15% til følgende grupper, bosiddende i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Efterlønsmodtagere
  • Pensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på aftenskolen@musikhoejskolen.dk