Priser, betaling og rabat

Priser 2022/23

EFTERÅR 22
forfaldsdato 15.08.22

FORÅR 23
forfaldsdato 01.01.23

Instrumental- og sangundervisning, HOLD*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

2.650 kr.

2.650 kr.

Instrumental- og sangundervisning, SOLO*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

Consortgruppen
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

  820 kr.

820 kr.

Verdensmusikensemblet
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret. OBS! Efterår 22 dog 10 gange

1.580 kr.

 kr.

Ensembledans
8 gange pr. semester, forlænges evt. efter aftale

  930 kr.

 930 kr.

Repetition
5 gange.

1.610 kr.

1.610 kr.

Tegnehold
8 gange pr. semester, med mulighed for forlængelse.

  930 kr.

  930 kr.

Malehold
8 gange pr. semester, med mulighed for forlængelse.

2.640 kr. 2.640 kr.

 

   

*) Hold: 2-3 deltagere i 50-75 minutter pr. uge. Solo: 25 minutter pr. uge.
Flere tider kan oprettes efter behov - kontakt læreren for at aftale nærmere.

Sådan betaler du:
Med det betalingsID, mailet til dig i forbindelse med din tilmelding.
Har du mistet koden, kan du få en ny ved henvendelse til kontoret.
Alternativt kan du betale således: (kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre) 
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543. Husk at anføre deltagerens navn.

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august.
FORÅR senest 1. januar.
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding, dog senest inden første undervisningsgang.

Nedsat betaling: (ikke til soloundervisning)
Der ydes nedsat betaling på 15% til følgende grupper, bosiddende i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Efterlønsmodtagere
  • Pensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på aftenskolen@musikhoejskolen.dk