Priser, betaling og rabat

Priser 2022/23

EFTERÅR 22
forfaldsdato 15.08.22

FORÅR 23
forfaldsdato 01.01.23

Instrumental- og sangundervisning, HOLD*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

2.650 kr.

2.650 kr.

Instrumental- og sangundervisning, SOLO*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

Consortgruppen
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

  820 kr.

820 kr.

Verdensmusikensemblet
10 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret. 

1.580 kr.

 1.580 kr.

Ensembledans
8 gange pr. semester, forlænges evt. efter aftale

  930 kr.

 930 kr.

Repetition
5 gange.

1.610 kr.

1.610 kr.

Tegnehold
8 gange pr. semester, med mulighed for forlængelse.

  930 kr.

  930 kr.

Malehold
8 gange pr. semester, med mulighed for forlængelse.

2.640 kr. 2.640 kr.

 

   

*) Hold: 2-3 deltagere i 50-75 minutter pr. uge. Solo: 25 minutter pr. uge.
Flere tider kan oprettes efter behov - kontakt læreren for at aftale nærmere.

Sådan betaler du:
Beløb og betalingsID fremgår af en faktura, der automatisk mailes til dig straks efter tilmelding.
Tjek evt. dit spamfilter, hvis du ikke modtager mailen.
Har du mistet mailen, kan vi sende en ny ved henvendelse til kontoret.
Alternativt kan du betale således: (kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre!) 
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543. Husk at anføre deltagerens navn.

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august.
FORÅR senest 1. januar.
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding, dog senest inden første undervisningsgang.

Nedsat betaling: (ikke til soloundervisning)
Der ydes nedsat betaling på 15% til følgende grupper med folkeregisteradresse i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Folke- og førtidspensionister
  • Efterlønsmodtagere
  • Registrerede arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på aftenskolen@musikhoejskolen.dk